Divendres, juliol 19, 2024

Esports

Oci

Economia

Notícies més llegides

Reus
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Negocis

No Content Available

Benestar

Envia'm la Newsletter

Nom(Required)

Opinió

La llista electoral presentada per Ara Reus per al proper 28 de maig és un clar exemple d'una candidatura plural i diversa que busca reflectir i atendre les diferents necessitats i interessos dels ciutadans de Reus. Es pot apreciar com els candidats que ocupen les posicions 6 a 10 compten amb perfils professionals variats i experiències en diferents sectors com l'educació, la cultura, el benestar animal, el comerç i l'economia. Els perfils dels candidats, tot i ser prometedors, podrien enfrontar-se a dificultats per consensuar les seves propostes i idees dins l'equip, ja que cadascun d'ells pot tenir una visió diferent sobre com abordar els problemes de la ciutat. A més a més, caldrà veure si aquests candidats estan prou preparats per assumir la responsabilitat de gestionar i representar els interessos dels seus electors. En qualsevol cas, la presentació d'aquesta llista és una aposta valenta per part d'Ara Reus per mostrar la seva voluntat de construir una ciutat més justa, sostenible i representativa. No obstant això, serà clau la seva capacitat per comunicar efectivament les seves propostes i generar confiança entre la ciutadania per aconseguir els vots necessaris en aquestes eleccions.
Arnau Batet Politòleg de la UAB
Arnau Batet
Politòleg
Valoro positivament la diversitat de perfils professionals que es presenten en la llista electoral d'Ara Reus, ja que aquesta pluralitat pot aportar diferents perspectives i solucions als reptes econòmics i socials de la ciutat. Tanmateix, és important destacar que una bona gestió econòmica no es basa únicament en la varietat de coneixements i experiències, sinó també en la coherència de les propostes i en la capacitat de implementar polítiques efectives que millorin la vida dels ciutadans. Entre els candidats, Helena Martra Mercadé, amb la seva formació en Ciències Econòmiques i Empresarials, pot ser una peça clau per aportar una visió més tècnica i especialitzada en l'àmbit econòmic. No obstant això, caldrà que el seu coneixement es complementi amb les aportacions dels altres candidats per tal de construir un pla econòmic integral i sostenible per a Reus. D'altra banda, encara que la diversitat en la llista pot ser un punt a favor, els candidats hauran de treballar junts per establir prioritats clares i garantir que les seves propostes siguin factibles i beneficioses per a la ciutat en el seu conjunt. En aquest sentit, serà fonamental la seva habilitat per a col·laborar i trobar consensos en les decisions clau que afectin el benestar econòmic i social de Reus. Per tant, malgrat que la presentació d'aquesta llista és un pas positiu cap a una ciutat més justa i sostenible, cal subratllar la importància de la cohesió interna i la qualitat de les propostes econòmiques que presentin per tal d'assegurar un futur pròsper i equilibrat per a Reus.
Judith Fabra Economista de la URV
Judith Fabra
Economista
Considero que el taller de dansa i moviment al Teatre Bartrina representa una oportunitat valuosa per a la formació interdisciplinària dels professionals de l'acció social i educativa. La implicació d'una artista de renom internacional com Jone San Martín afavoreix l'encreuament d'experiències i coneixements entre els participants i els ajuda a entendre com les arts escèniques poden ser aplicades a diferents àmbits de la seva tasca professional. No obstant això, és important subratllar que, perquè aquest tipus d'iniciatives siguin realment efectives, és necessari que els participants puguin aprofundir en els continguts i reflexionar sobre com integrar aquests aprenentatges a la seva pràctica quotidiana. Un taller de quatre hores pot ser insuficient per aconseguir aquest objectiu, i seria interessant explorar la possibilitat d'organitzar cursos més llargs o de caràcter modular que permetin un treball més aprofundit i continuat en el temps. A més a més, cal tenir en compte que el nombre limitat de places (40) pot ser una limitació per a la accessibilitat i la democratització de la cultura, ja que molts professionals interessats podrien quedar exclosos d'aquesta oportunitat. En aquest sentit, podria ser útil explorar alternatives per ampliar l'oferta formativa i atraure a un públic més ampli, com per exemple, la realització de tallers en línia o la creació d'una plataforma digital amb recursos i materials pedagògics. En conclusió, el taller de dansa al Teatre Bartrina és una proposta interessant i amb potencial, però seria convenient replantejar alguns aspectes per maximitzar el seu impacte i assolir els objectius de formació, inclusió i democratització de la cultura en l'àmbit de l'acció social i educativa. Aquestes millores podrien contribuir a reforçar la relació entre les arts i la societat, així com a promoure una cultura més integradora i transformadora.
Nil Sànchez Cinèfil
Nil Sànchez
Cinèfil

Science

No Content Available

Health

No Content Available

Technology

No Content Available

Movie

No Content Available

Music

No Content Available

Fashion

No Content Available